Logo Intuit
Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl). Logo SURF

One year INTUIT - What do we get OUT OF IT?


INTUIT, een grootschalig innovatieproject voor ICT-toepassingen voor het taalvaardigheidsonderwijs Engels, is nu ruim een jaar bezig. Wat is er tot nu toe bereikt en welke resultaten worden verwacht voor het tweede jaar?

Dit en meer vroegen we Sake Jager, hoofd van ICT en Onderwijs aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen en projectleider van INTUIT.

'In het eerste jaar,' antwoordt Sake 'hebben we in de talencentra pilots uitgevoerd met verschillende software. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van verschillende programma's en websites gericht op het oefenen en toetsen van Engelse taalvaardigheid. Ook hebben we de digitale versie van het Europees Taalportfolio ingezet. Steeds meer masterprogramma's worden tegenwoordig in het Engels gegeven, waardoor Talencentra in het hele land veel werk hebben aan het aanbieden van taalcursussen Engels voor studenten en docenten van deze masterprogramma's. Wij willen graag weten welke ICT-toepassingen voor het talenonderwijs gebruikt kunnen worden om de hoeveelheid werk voor docenten te beperken, en om tegelijkertijd meer en betere mogelijkheden voor Engelse taalverwerving te bieden. We willen de studenten en docenten onafhankelijker maken, of meer autonoom zo je wilt, zonder dat de kwaliteit van het talenonderwijs achteruit gaat.'

'Omdat er zo veel mogelijkheden zijn om ICT in te zetten binnen het talenonderwijs, weet je soms niet waar je moet beginnen. Dit geldt zeker voor Engels, de taal waarvoor wereldwijd het meeste lesmateriaal te vinden is. Door ons te concentreren op de onafhankelijkheid van studenten, het CEFR en de drie deelgebieden van INTUIT (oefenen, toetsen, begeleiden), hebben we het aantal bruikbare applicaties en websites terug kunnen brengen naar zo'n 8 à 10 die we gebruikt hebben voor onze pilots.'

 

Dat zijn er erg weinig. Zijn die toepassingen representatief genoeg om te bepalen welke toepassingen het meest bruikbaar zijn?

'Naar mijn mening zijn vooral de ervaringen van de instellingen die deze programma's gebruiken van belang. Binnen andere projecten en op conferenties wordt meestal maar naar één programma gekeken, terwijl docenten die ICT daadwerkelijk in hun programma willen verwerken waarschijnlijk beter geholpen worden door een combinatie van programma's te gebruiken. Een van onze doelen is bijvoorbeeld om uit te zoeken hoe de uitslagen van taaltoetsen gekoppeld kunnen worden aan opvolgend lesmateriaal. We wilden ook meer te weten komen over het gebruik van taalportfolio's in deze context. Tijdens de pilots werd al snel duidelijk dat het gebruik van Dialang, een van de bekendste 'assessment'-programma's in Europa, niet zonder meer ingezet kan worden als selectieinstrument. Ondertussen hebben een 'werkscenario' voor het werken met Dialang ontwikkeld, dat - eventueel aangepast - gebruikt kan woorden door alle instellingen binnen ons project. Hetzelfde geldt voor verschillende andere programma's die gebruik zijn tijdens de pilots.'

 

Wat is volgens jou het belangrijkste resultaat van het eerste projectjaar?

Ik denk dat de samenwerking tussen de talencentra waarschijnlijk het belangrijkste resultaat is. Het delen van ervaringen, expertise en ideeën is een goede basis om het gebruik van ICT binnen de talenopleidingen te vergroten. Het INTUIT-project heeft geholpen om innovatie op dit gebeid te doen versnellen. De meeste instellingen gebruiken nu Blackboard, Dialang en materiaal gebaseerd op de Academic Wordlist. Ook Ellips, een 'webbased' programma waarmee docenten zelf oefenmateriaal kunnen maken en delen, heeft nieuwe toepassingsmogelijkheden en gebruikers gekregen. Tot slot weten de talencentra nu dat programma's als Versants telefoontest SET-10 zonder problemen gebruikt kunnen worden voor grote groepen studenten. Door samen te werken zijn we erin geslaagd om in een relatief korte tijd praktische ervaringen en inzichten te verkrijgen, waardoor het gebruik van de programma's gestimuleerd wordt.

 

Wat was het minst geslaagde deel van het project?

Ik denk dat we aan het begin van het project een fout gemaakt hebben door te denken dat een specifieke training over het CEFR en autonoom leren nodig was voor de docenten. De docenten van de talencentra bleken echter goed op de hoogte te zijn van de uitgangspunten van het project. Dat wil echter niet zeggen dat ze deze ideeën en principes gemakkelijk toe te passen vonden, vooral niet binnen de beperkte tijd van een cursus en de relatief geïsoleerde positie van het talenonderwijs binnen de universiteiten. In plaats van docenten wegwijs te maken binnen deze uitgangspunten, hebben we dus de aandacht verlegd naar hoe deze ideeën toegepast kunnen worden binnen de institutionele context waarin we werken en hoe ICT gebruikt kan worden om bepaalde aspecten hiervan te ondersteunen.

 

Waar gaat de aandacht in het tweede projectjaar vooral naar uit?

Het tweede jaar is een 'opschalingsfase'. Dit betekent voor ons dat we combinaties van programma's gaan gebruiken voor grotere groepen studenten en meer docenten. De pilots worden nu gehouden binnen het reguliere programma van de talencentra. Hiervoor zijn hoge standaarden en een doordacht gebruik van technologie om het doceer- en leerproces te ondersteunen nodig. We hopen dat de eerste, meer experimentele fase hiervoor een goede basis heeft gelegd.

Elk talencentrum ontwikkelt nu een of meer Blackboard-curussen waarin de ICT-tools worden geïntegreerd. Elke cursus heeft een zogehete 'Language Tool Box', waarin de specifieke ICT-tools voor die cursus ondergebracht zijn. Bovendien hebben we een systeem opgezet waarmee de instellingen 'toolboxen' onderling kunnen uitwisselen, waardoor ze zullen uitbreiden en verbeteren.

Door ook gasttoegang tot elke cursus te verschaffen en workshops voor docenten op te zetten, gaat de disseminatie van de projectresultaten ook dit jaar verder. Aan het eidn van het project organiseren we bovendien een afsluitende conferentie voor belangstellenden buiten de deelnemende instellingen.

 

Bedankt!

 

Nieuws

Are we still into it? - Symposium taalvaardigheid Engels en ICT

Symposium Engels en ICT, georganiseerd door INTUIT/NAP en NUT.


Teacher Blog

INTUIT docenten hebben weblogs bijgehouden. Lees over hun ervaringen!


2006,2007-INTUIT. Alle rechten voorbehouden